Ddaa Essay

Words: 5005
Pages: 21

Inhoudsopgave Management samenvatting 4 Inleiding 5 1. Integrale case 6 2. Handel in vliegtuigonderdelen voor historische vliegtuigen 8 3. Vervaardiging van standaardonderdelen voor hobbyclubs 10 4. Restauratie van historische vliegtuigen 13 5. Reparatie van historische vliegtuigen 15 6. Verhuur van historische vliegtuigen 17 7. organisatie van evenementen 18

Management samenvatting
De administratieve organisatie van DDAA DUTCH AIR AFFAIRS BV wordt in dit rapport in kaart gebracht. DDAA is een middelgrote onderneming die commerciële activiteiten op het gebied van historische vliegtuigen ontplooit. Het bedrijf bestaat uit zeven verschillende businessunits, waarvan er zes geselecteerd zijn voor dit onderzoek. Met
…show more content…
De verkoop van illegale kaarten kan worden beperkt door een goede kaartencontrole bij de ingang door een gespecialiseerd beveiligingsbureau.

Inleiding

Bijna elke onderneming heeft in meer of mindere mate te maken met risico’s. Wij zullen de bedrijfsrisico’s van DUTCH DDAA AIR-AFFAIRS B.V. (hierna DDAA) in kaart brengen.

DDAA is een onderneming welke commerciële activiteiten in de luchtvaart ontplooit. Het bedrijf is onderverdeeld in een zevental business units, waarvan er zes zullen worden belicht. De diensten en producten die DDAA aanbiedt bestaan uit: handel in geïmporteerde onderdelen voor historische vliegtuigen, vervaardiging van standaardonderdelen voor hobbyclubs, restauratie en reparatie van historische vliegtuigen, verhuur van historische vliegtuigen en organisatie van evenementen.

De centrale vraag die wij in dit rapport gaan beantwoorden is:
Hoe kan DDAA haar risico’s met betrekking tot activiteiten die in de vijf business units momenteel niet goed verlopen binnen een jaar met minimaal 50% beperken door het verbeteren van de interne controle.
Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: * Hoe kunnen de bedrijfsunits van DDAA worden getypeerd? * Wat zijn de attentiepunten van de verschillende bedrijfsunits? * Welke risico’s kunnen worden onderkend bij de afzonderlijke business units? * Op welke wijzen kunnen de onderkende risico’s worden beperkt?

1. Integrale