Det Gav En 4. Essay

Words: 1279
Pages: 6

Opgave 1

|Besvarelse 1 | |
|1. | |
|Rettelse: |As a young man Elliot Haworth did some research into the art of ear stretching. |
|Forklaring: |”the” foran art. |
|2. |
…show more content…
| |
|Rettelse: |On all her previous visits to Athens have she and her husband’s family gone by car. |
|Forklaring: |Det er flere personer, det bliver snakket om så det er flertal. Derfor have. |
|10. | |
|Rettelse: |For Samantha the life she is forced to live in Greece feels uncomfortable, and it makes her anxious. |
|Forklaring: |Det er i nutid, så felt bliver til feels |

Opgave 2

|Besvarelse 2 |
|Forklaring |
|1.