Essay on Human Resource Management and Psycology

Words: 1752
Pages: 8

Indledning
I denne case vil du stifte bekendtskab med forskellige områder inden for personaleledelse, medarbejderudvikling, kommunikation og organisationskultur. Casen udspiller sig i en fiktiv virksomhed, Banzolan A/S.
Casespørgsmålene kan findes ved at klikke på den nederste af de blå overskrifter ovenfor.
Virksomhedsbeskrivelse
Banzolan A/S er en 8 år gammel, børsnoteret virksomhed med hovedsæde i Brande. Virksomheden beskæftiger 255 medarbejdere. Foruden et etableret samarbejde med en underleverandør af stel til stålborde og stole i Randers, er der etableret et salgssamarbejde med en række trendsættende møbel- og kontorindretningsfirmaer.
Banzolan producerer og udvikler systemløsninger til kontorer og hjemmearbejdspladser med
…show more content…
De mener, at medarbejderne har et urealistisk billede af situationen. De er forkælede, og de er vant til at have det for godt, og derfor har de nu svært ved at indstille sig på nye og mindre privilegerede vilkår. Desuden er de ansat til at følge ledelsens beslutninger, og de skal derfor ikke bruge så meget energi på fremtiden, men blot passe deres arbejde.

1) Med udgangspunkt i ledelses- og motivationsteorierne skal du analysere og forklare Banzolans problemer. Max. 4000 tegn inklusiv mellemrum.
Den oplevede krise for virksomheden Banzolan og håndteringen af denne, har haft en indvirkning på virksomhedskulturen, eftersom medarbejderne føler sig utrygge ved den situation de selv og virksomheden Banzolan står i. Faren ved denne utryghed er, at medarbejderne ifølge Maslows Behovspyramide ikke er på et stadie, som fordrer til innovation og omstillingsparathed. Grunden til dette er, at medarbejderne har oplevet, at der for nylig er foretaget lønnedgang, foruden en relativ stor nedskæring af medarbejdergruppen. Ifølge Maslows Behovspyramide er medarbejderne på stadiet omhandlende tryghedsbehov, og har behov for, at der igen skabes tryghed, for at kunne komme på et stadie, hvor der er mulighed for åbenhed og modtagelighed. Først når der igen opnås en passende løn, sikre ansættelsesforhold og gode relationer til kollegaerne igen, som på nuværende tidspunkt kan opleves som konkurrenter om de resterende stillinger, vil medarbejderne igen tage reelt ansvar for arbejdet og