Essay on tesco vs dogs trust

Submitted By miapegrum
Words: 6689
Pages: 27

Tasg 1 (Ll1)
TESCO
Mae Tesco yn groser rhyngwladol yn Prydain sy’n adwerthwr nwyddau cyffredinol mae prif swyddfeydd yn Cheshunt, Hertford, Lloegr, Y Deyrnas Unedig. Tesco yw'r manwerthir ail-fwyaf yn y byd (Fesurir gan elw) ar adwerthwr trydydd mwyaf yn y byd (Fesurir gan refeniw) Mae gan Tesco siopau mewn 14 o wledydd ar draws Asia, Ewrop a Gogledd America ac yn arwain y farchnad groser yn y DU (lle mae ganddi gyfran o'r farchnad o tua 30%), Malaysia, Gweriniaeth Iwerddon a Gwlad Thai. Cafodd y cwmni ei sefydlu ym 1919 gan Jack Cohen fel grŵp o stondinau marchnad. Ymddangosodd yr enw Tesco gyntaf yn 1924 ac erbyn 1939 roedd ganddo dros 100 o siopau Tesco ledled y wlad.
Yn wreiddiol roedd Tesco yn manwerthir oedd yn canolbwyntio ar y DU yn gwerthu bwyd, ers y 1990au cynnar Tesco wedi arallgyfeirio wrth fynd i mewn i feysydd megis y manwerthu o lyfrau, dillad, electroneg, dodrefn, petrol a meddalwedd, gwasanaethau ariannol, gwasanaethau telathrebu a'r rhyngrwyd, DVD rhent, a llwytho cerddoriaeth. Roedd Tesco yn llwyddiannus, a thyfodd y gadwyn o 500 o siopau yng nghanol y 1990au i 2,500 o siopau bymtheg mlynedd yn ddiweddarach. Mae nawr gan Tesco 6,351 o siopau (O Ebrill 2012) ac 537,784 o weithwyr (2013)
Mae Tesco yn fusnes rhyngwladol mae gan Tesco siopau yn (UK, Lotus, Slovacia, China, Czech Republic, Kipa, India, Hugary, America, Malaysia, Ireland, Korea a Poland) Maent yn gwmni cyfunedig cyhoeddus mae ganddynt yr hawl i werthu eu cyfranddaliadau i’r cyhoedd ar y farchnad stoc. Mae cyfranddalwyr yn rhoi arian mewn i gwmni cyfunedig trwy brynu cyfranddaliadau. Maent yn gallu dweud eu dweud ar y ffordd mae’r cwmni cyfunedig yn cael ei rhedeg pan maen nhw’n mynychu cyfarfod cyffredinol blynyddol pob blwyddyn. Yn ystod y cyfarfodydd yma fyddai gan y cyfranddalwyr siawns i gwestiynu polisi’r cwmni ac yn penderfynu os ydynt yn cytuno neu’n anghytuno. Prif fanteision cwmnïau fel hyn yw bod meintiau mawr o arian yn gallu cael eu codi yn gyflym iawn. Un anfantais yw bod cyfranddalwyr gwreiddiol busnes yn gallu colli rheolaeth os yw meintiau mawr o gyfranddaliadau’n cael eu prynu fel rhan o ‘gais cymryd drosodd’. Hefyd mae Tesco yn gwmni yn y sector preifat gan nid yw’n cael ei berchen gan y llywodraeth. Mae Tesco yn y sector trydyddol gan ei fod yn darparu gwasanaethau i unigolion neu fusnesau.
Prif ddiben neu bwrpas Tesco yw ‘We make what matters better, together.’ Mae’r cwmni yn trio yn galed i’r cwsmeriaid yn trin eraill fel yr hoffent gael ei thrin ac yn defnyddio ei maint ar gyfer da. Pwrpas Tesco fel sector trydyddol yw gwerthu nwyddau ansawdd uchel ac sy’n cynnig gwerth am arian. Mae cwsmeriaid yn aml yn uniaethu'r brandiau maen nhw’n eu prynu. Maen nhw’n hoffi gweld gwelliannau sy’n rhoi gwerth am arian gwell iddynt. Mae Tesco yn cynnig llawer o wahanol wasanaethau dyma nhw;
Bwyd, Nwyddau cartref, gwasanaethau cownter, gorsafoedd petrol, Tesco Clubcard, Fasnachu 24 awr, Ystod Finest, telathrebu, prosesu lluniau, Tesco.com (siopa bwyd ar-lein),Ystod dillad Florence and Fred, Tesco Direct, Green Clubcard points, Tesco Bank, Clubcard app, Everyday Value, Tesco Tech Support, Technika, gwneud ffilmiau, label recordio, Fideo-ar-alw, Gold Exchange, Tesco Tyres, Your Beauty Salon
Mae 7 gwahanol siop mae Tesco yn rhedeg;
Tesco Extra, Tesco Superstores, Tesco Metro, Tesco Express, One Stop, Tesco Homeplus, Dobbies
Mae Tesco yn gwmni sy’n cael rhwymedigaeth gyfunedig sy’n golygu fod y bobl sy’n berchen a chyfranddaliadau ddim yn colli eiddo os yw’r busnes yn methu. Fydd y bobl ddim ond yn colli'r arian y maent yn rhoi i mewn i’r cwmni.
DOGS TRUST
Dogs trust, a elwid gynt yn y National Canine Defence League, yw elusen sy’n edrych ar ôl anifeiliaid a chymdeithas drugarog yn y Deyrnas Unedig sy’n arbenigo mewn lles cŵn. Mae’r elusen yn dod o hyd i gartrefi newydd i wn sydd wedi eu gadael neu roi’r gorau gan eu perchnogion. Mae pobl yn cael eu hannog i noddi ci am o leiaf £1 yr wythnos, hyd yn oed os nad ydynt yn gallu