Organisation Essay

Words: 6255
Pages: 26

Kapitel 1
Introduktion

Begrebet organisation
Side 10 * En organisation er et antal mennesker der samarbejder om at nå et eller flere fælles mål * Består af mere end en person * Mellem deltagerne foregår et samarbejde der på den ene eller anden måde er koordineret. * Rette sig imod at opfylde et eller flere mål * Muligt at afgrænse hvad der hører med til organisationen og hvad der ligge udenfor.

Organisationsniveauer
Side 11 * Individer; En organisation består af nogle individer som udfylder forskellige roller. Indgår i et samarbejde, men er ofte forskellige som personer fx intelligens, personlighed, værdier og holdninger. Hvis interessen samler sig om enkeltpersoner taler man om organisation på
…show more content…
Kapitel 3
Interessegrupper

Hvilke interessegrupper har en virksomhed
Side 40 * En interessegruppe er personer eller en gruppe af personer der har en interesse i og/eller er påvirket af virksomhedens mål og adfærd. * Direkte interessegrupper; * Ejerne stille kapital – forventer til gengæld et tilfredsstillende udbytte. * Ledelsen kan både være ejere og ansatte. Udgør en selvstændig interessegruppe. Foretrækker at beholde indtjeningen i virksomheden så de har mere kapital at arbejde med. * Medarbejdere; samme løn som andre i branchen. Velfærdsforanstaltninger. Uddannelsesmuligheder. Meningsfyldte job. Stabil beskæftigelse. Bekvemme arbejdstider. Medindflydelse eller medbestemmelse på beslutninger. * Kunderne: den vigtigste interessegruppe. Køber produkterne. ”kunderne betaler alt”. Krav; god kvalitet. Rimelige priser. Kredit, garanti og service. Leveringstid. Nogle lægger vægt på etiske og miljømæssige normer. * Leverandørene: tilfører råvarer, serviceydelser – forlanger pris de mindst kan få andre steder. Stabile leverancer og overholdelse af betalingsfrister. * Finansieringskilder: banker og kreditinstitutioner stiller fremmedkapitalen til rådighed og stiller krav og sikkerhed og rente. * Offentlige myndigheder: (stat og kommune). Jo større indtjening jo større skat. Krav om love og bestemmelser overholdes. Etiske og moralske krav. Socialt ansvar. – direkte støtte + gavn af veje,